Connekt Jaarverslag 2018

Connekt is het onafhankelijke netwerk voor slimme en duurzame mobiliteit. Een gezonde mix van kennis, creativiteit en daadkracht waar invloedrijke partijen samen komen. Met meer dan 500 partners over de hele wereld bedenken en realiseren we tastbare oplossingen voor een duurzame en economisch betere wereld. Daarom ontmoeten de Connektleden elkaar regelmatig tijdens netwerkbijeenkomsten, handelsmissies, studiereizen en andere events, met als hoogtepunt het jaarlijkse Connektledendiner.

 

In dit online jaarverslag blikken we terug op de belangrijkste onderwerpen uit 2018.

In 2018 is het Connektnetwerk gegroeid tot

169

Connektleden

54

Internationale partners

375

Lean & Green Koplopers

Connektleden

Het jaarverslag

Voorwoord

 

We leven in een tijdperk van grote maatschappelijke veranderingen. Onze wereldeconomie is onderling verbonden: wat in het ene land gebeurt, heeft invloed op andere. De technologische ontwikkelingen gaan extreem snel. We moeten onze CO₂-uitstoot halveren om de klimaatverandering tot een minimum te beperken. Hoe houden we onze groeiende steden bereikbaar, veilig en leefbaar?

 

Al deze ontwikkelingen vragen een andere kijk op mobiliteit. Daarbij zijn heel veel partijen betrokken. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken aan innovaties die helpen onze toekomst op een positieve manier vorm te geven. Zoals Mobility as a Service: een geweldige kans om onze toegankelijkheid te verbeteren en onze mobiliteit te verduurzamen. Nieuwe inwintechnieken voor datastromen en nieuwe analysemogelijkheden bieden nieuwe mogelijkheden voor slimmere keuzes. We krijgen meer inzicht in verkeersstromen en menselijk gedrag.

 

Maar met technologische innovaties alleen zijn we er nog niet. Wat we nodig hebben is een klimaat waarin elke professional – bedrijven, autoriteiten, kennisinstituten – kan werken op basis van vertrouwen, gemeenschappelijke doelen en collectief bewustzijn. Wij geloven dat solidariteit en belangeloze samenwerking de pijlers zijn onder de grote transitie van onze 21ste eeuwse, mondiaal verbonden samenleving. Daarom werken we samen in het triple helix netwerk van Connekt aan het creëren van een dergelijk klimaat – en ik weet dat we het kunnen doen omdat al onze leden erbij betrokken zijn.

Nico Anten, Executive Chairman

Jaaroverzicht

2019
april 12
maart 12
februari 12
januari 12

In 2018 hebben we 18 nieuwe leden mogen verwelkomen in het Connektnetwerk

We hebben onze leden gevraagd naar waarom ze ‘Connekt-ed’ zijn.

 

“Ik ben Connekt-ed omdat…”

150

leden in huis tijdens het Connekt Ledendiner 2018

15

leden mee op China-reis en Connektlid eerste Europese passagier ooit die in de EHANG heeft gevlogen

17

nieuwe samenwerkingen tijdens Connekt Affiliation Finale 2018

13

leden namen deel aan het Dutch Pavilion op Intertraffic Amsterdam 2018

10

startups in huis tijdens Affiliation Festival 2018

7

Connektleden kregen de kans om te presenteren tijdens “Mobility as a Service: addressing the impact and the state of the art in America``

850

logistiek experts bij elkaar in het PSV stadion tijdens het Topsector Logistiek Congres 2018

125

bedrijven delen op het Factor 6 Congres best practises om te verduurzamen en concurrerend te blijven

25

inkomende bezoeken van buitenlandse delegaties

Nawoord

 

… van 2018 naar 2019

 

Het Connekt Ledendiner 2019 stond natuurlijk in het teken van belangwekkende trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en logistiek. Verschillende leden presenteerden nieuwe en lopende Connekt-initiatieven, programma’s en congressen in 2019 waarbij de Connektleden van harte welkom zijn. Zoals het ITS European Congress Brainport Eindhoven van 2-6 juni, waar we ruim 3000 deelnemers uit heel Europa verwachten. Of de Global Entrepreneurship Summit 2019 in Den Haag en ITF Leipzig. De Smart Mobility Embassy ontvangt weer buitenlandse delegaties in Nederland en organiseert buitenlandse reizen om Nederland goed op de kaart te zetten. Ondertussen biedt het Connekt Affiliation programma nieuwe verbindingen tussen startups en Connektleden. Wilt u actief meewerken aan Mobility as a Service, Drones, Intelligent Access of Social inclusion in Smart Cities? Sluit u dan aan bij onze communities rond deze onderwerpen.

 

Ook in 2019 werken wij weer graag samen met u aan een mobiliteit die veilig is, comfortabel, op tijd, schoon, slim, flexibel, betaalbaar, en beschikbaar voor iedereen en overal!